Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, giảm chồng chéo, cồng kềnh

Gốc
Theo lộ trình xây dựng việc triển khai chính sách tinh giản biên chế từ nay đến năm 2020, TP Đà Nẵng chuyển đổi cơ chế hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp công lập từ cơ chế chính sách nhà nước đảm bảo toàn bộ sang tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn; đảm bảo không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Các cơ quan địa phương đơn vị tuyển dụng cán bộ công chức viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc.

Ông Võ Công Chánh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết: Việc tinh giản biên chế phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch.

Thành phố sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc Thành ủy, UBND thành phố quản lý đến công tác tại các cơ quan hành chính (trừ các trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định và được Chủ tịch UBND thành phố đồng ý).

K.H.

Tin nóng

Tin mới