Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát tín dụng

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã triển khai chương trình hành động trong toàn hệ thống.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124220&sub=59&top=38