Từ năm 2016, Quân chủng Hải quân (QCHQ) triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện đột phá công tác quản lý, sử dụng xăng dầu. Kết quả sau một năm, ngành xăng dầu đã tạo được sự tiến bộ rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của quân chủng.

Theo Đại tá Trương Ngọc Hưng, Trưởng phòng Xăng dầu (Cục Hậu cần, QCHQ) thì năm qua, ngành xăng dầu đã tham mưu xây dựng, trình Tư lệnh QCHQ phê duyệt đề án nâng cao năng lực bảo đảm xăng dầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân chủng trong tình hình mới. Phòng Xăng dầu đã triển khai một số nội dung như: Bổ sung xuồng chuyển tải xăng dầu cho đảo, xe tra nạp xăng dầu; thay thế, cấp mới hàng chục cột tra nhiên liệu cho các đơn vị; bảo đảm xăng dầu tập trung tại một số đơn vị khu vực... Phòng chỉ đạo Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân) thực hành luyện tập cấp phát xăng dầu theo phương thức mới, bảo đảm cấp phát nhanh, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu cơ động của phương tiện và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thuc hien dot pha cong tac quan ly xang dau - Anh 1

Đoàn công tác Quân chủng Hải quân kiểm tra kỹ thuật Kho Xăng dầu của Vùng 1 Hải quân.

Thực hiện đột phá công tác quản lý sử dụng xăng dầu đòi hỏi sự đồng bộ ở các cấp từ cơ quan đến đơn vị. Trước hết, QCHQ quy định lượng xăng dầu dự trữ SSCĐ tại các kho và các đơn vị; đồng thời điều chỉnh lượng xăng dầu giữa các đơn vị; duy trì nghiêm lượng dự trữ xăng, dầu SSCĐ cả về số lượng, chất lượng, chủng loại. Quân chủng cũng thường xuyên nắm chắc thực lực, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch sát hợp; tích cực, chủ động khai thác, tạo nguồn, tổ chức bảo đảm đầy đủ xăng dầu cho các nhiệm vụ. Các đơn vị thực hiện tiếp nhận, quản lý chặt chẽ xăng dầu và khí tài xăng dầu. Đối với các nhiệm vụ đột xuất tăng thêm như tuần tra trên biển, đối ngoại quân sự, cứu hộ, cứu nạn, diễn tập... quân chủng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch báo cáo Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) tạo nguồn bảo đảm.

Trong quản lý sử dụng xăng dầu, ngành xăng dầu thực hiện nghiêm Điều lệ công tác ngành, các thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của trên và các chế độ quy định, định mức sử dụng. Các đơn vị nghiên cứu, sáng tạo các biện pháp để quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu và vật tư, khí tài xăng dầu; tiến hành kiểm kê định kỳ, kiểm tra, phúc tra kiểm kê nhằm bảo đảm tốt việc quản lý sử dụng xăng dầu. Phòng Xăng dầu xây dựng kế hoạch, nội dung và hướng dẫn các đơn vị tập huấn, thống nhất nghiệp vụ quản lý sử dụng xăng dầu cho cán bộ, nhân viên ngành. Trong huấn luyện tập trung vào công tác quản lý sử dụng xăng dầu, bảo quản bể mềm, sử dụng trang bị, khí tài xăng dầu mới; bảo đảm xăng dầu cho các đơn vị tàu ngầm, không quân và làm nhiệm vụ đặc thù...

Quân chủng cũng đổi mới công tác kiểm tra, phúc tra việc quản lý sử dụng xăng dầu. Nhờ đó, năm 2016, quân chủng kiểm tra được 32 đơn vị, tăng hơn 14% so với năm 2015; duy trì thực hiện nghiêm chế độ quyết toán sử dụng xăng dầu hằng quý cho các đầu mối bảo đảm theo quy định. Qua kiểm tra, phúc tra, quyết toán sử dụng hằng quý, quân chủng chỉ ra cho đơn vị những nội dung còn tồn tại, cần chấn chỉnh trong công tác quản lý sử dụng xăng dầu. Đồng thời, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị áp dụng nhiều nội dung, biện pháp thực hành tiết kiệm xăng dầu. Chẳng hạn như: Tàu đi kiểm tra đảo, nhà giàn kết hợp chở hàng hậu cần, kỹ thuật; tàu đi trực, tuần tra, trinh sát, vận chuyển xây dựng đảo kết hợp huấn luyện; tàu đi xưởng kết hợp với khảo sát kỹ thuật... Đây chính là những biện pháp cơ bản, thiết thực mà QCHQ áp dụng, góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hạn mức xăng dầu.

Bài và ảnh: ĐÌNH XUÂN