Thực hiện đúng nguyên tắc trong vận động bầu cử

Gốc
Những người ứng cử cần nghiên cứu xây dựng tốt chương trình hành động của mình để trình bày với cử tri. Đặc biệt, cần thực hiện đúng nguyên tắc vận động bầu cử, không được vi phạm những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử...
0:00 / 0:00
0:00

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh về công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Trà Vinh.

Ông Nguyễn Văn Triết.

PV: Thưa ông, sau thành công của Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là một trong những phần việc quan trọng phải làm. Vậy cho đến thời điểm này, công tác đó đã được chuẩn bị và thực hiện như thế nào ở Trà Vinh?

Ông Nguyễn Văn Triết: Từ ngày 22/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT về tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng tôi thành lập 3 đoàn công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phụ trách để tổ chức các gặp gỡ giữa những người ứng cử với cử tri tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử là một trong hai hình thức vận động bầu cử được quy định rất rõ ràng. Theo đó quy định của Luật Bầu cử, thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử. Chúng tôi dự kiến ngày 28/4/2021 và chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, ở Trà Vinh là lúc 7h sáng ngày 22/5/2021.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị cũng như cho các khâu quan trọng của ngày bầu cử 23/5 tới, qua trao đổi và được sự thống nhất của Ủy ban Bầu cử tỉnh Trà Vinh, thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri ở Trà Vinh sẽ được diễn ra liên tục từ ngày 4 đến ngày 19/5/2021. Đảm bảo cho mỗi người ứng cử ĐBQH tiếp xúc cử tri ít nhất 10 cuộc/người tại mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH (2 đơn vị), mỗi người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc ít nhất 5 cuộc/người tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (14 đơn vị).

Để chuẩn bị cho công tác tiếp xúc cử tri, tỉnh Trà Vinh có quy định hoặc hướng dẫn các ứng cử viên về chương trình hành động hay tùy vào khả năng và kế hoạch của từng người, thưa ông?

- Để chuẩn bị cho công tác tiếp xúc cử tri, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp cùng UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức họp mặt những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X. Qua đó UBND tỉnh đã thông tin những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh để trên cơ sở đó người ứng cử nghiên cứu xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình.

Với Trà Vinh, để đảm bảo tính thống nhất chung về mặt khung chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp cùng Thường trực HĐND, Ủy ban Bầu cử tỉnh có gợi ý một số nội dung trọng tâm để từng người ứng cử nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp với điều kiện thực tế và thời gian diễn ra các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ông có thể chia sẻ thêm về vai trò một số đơn vị có liên quan trong hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm hỗ trợ để những người ứng cử thực hiện vận động bầu cử?

- Với vai trò, trách nhiệm của mình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động trong việc trao đổi với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; đồng thời chủ trì phối hợp tổ chức tốt các hội nghị để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định. Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, nhất là các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, phối hợp đưa tin kịp thời về hoạt động tiếp xúc cử tri của những người ứng cử.

Đối với các nơi diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri, UBND, Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp chỉ đạo chuẩn bị chu đáo về địa điểm, trang trí khánh tiết và công tác hậu cần; mời và thông báo rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện thông tin ở khu vực tổ chức hội nghị, các xã lân cận (liên xã) để cử tri biết và đến tham dự đông đủ, đồng thời, phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức hội nghị.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang, cùng nhân dân và chính quyền địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng cử tham gia tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định.

Theo ông, người ứng cử cần lưu ý những vấn đề gì khi tham gia vận động bầu cử?

- Những người ứng cử cần nghiên cứu xây dựng tốt chương trình hành động của mình để trình bày với cử tri như khung chương trình chúng tôi đã gợi ý.

Đặc biệt, cần thực hiện đúng nguyên tắc vận động bầu cử, không được vi phạm những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử như: Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Trân trọng cảm ơn ông!

Trung Kiên - Linh Phương (thực hiện)

Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/thuc-hien-dung-nguyen-tac-trong-van-dong-bau-cu-561150.html