Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình hành động

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Sau một  ngày rưỡi làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị lần  thứ  11 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, khóa XIV đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.