Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Gốc
Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2588 /BXD-QLN gửi UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/QĐ-TTg.

Ảnh minh họa.

Theo đó Công văn số 2929/UBND-TH ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ (NQ 63) và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 22), Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Theo Công văn 2929/UBND-TH kèm theo Kế hoạch số 2799/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện NQ 63 và QĐ 22 thì số liệu tỉnh nêu chưa đúng với số liệu đã được thẩm tra, do đó, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên đối chiếu, điều chỉnh, cụ thể là:

Theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh Điện Biên đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 có tổng số 1.773 hộ cần hỗ trợ (gồm 593 hộ xây mới và 1.180 hộ sửa chữa) với tổng số vốn cần hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 47 tỷ 320 triệu đồng.

Thực hiện QĐ 22, trong giai đoạn 1, ngân sách Trung ương đã cấp đủ 6 tỷ 220 triệu đồng để tỉnh Điện Biên thực hiện hỗ trợ cho 183 hộ (gồm 128 hộ xây mới và 55 hộ sửa chữa) mà tỉnh đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện địa phương đã thay đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa với kinh phí đã cấp không thay đổi cho 235 hộ (gồm 76 hộ xây mới và 159 hộ sửa chữa).

Thực hiện NQ 63, trong giai đoạn 2 tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho 1.590 hộ còn lại (gồm 465 hộ xây mới và 1.125 hộ sửa chữa) với tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 41 tỷ 100 triệu đồng.

Như vậy, với kinh phí 41 tỷ 100 triệu đồng sẽ được cấp từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện hỗ trợ theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 1 của NQ 63.

Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính phân bổ toàn bộ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (100%) để hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng giai đoạn 2 theo QĐ 22 và đề xuất ứng vốn nhằm hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trong 02 năm (2017 - 2018).

Ngoài ra, đối với kiến nghị về việc sớm phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương để thực hiện hỗ trợ theo QĐ 22, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Điện Biên liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Linh Nguyễn