(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam yêu cầu Ban Tổ chức Đại hội báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch và kiến nghị cần thiết để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội đạt yêu cầu cả về nội dung và thời gian.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công tại Quyết định số 5/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26/2/2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để bảo đảm đúng tiến độ quy định tại Kế hoạch; định kỳ báo cáo với Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện Kế hoạch và kiến nghị cần thiết để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội đạt yêu cầu cả nội dung và thời gian theo quy định; thời gian báo cáo vào ngày 15, 30 hàng tháng. Được biết, Đại hội trên sẽ được tổ chức với quy mô toàn quốc trong 2 ngày (12 – 13/5/2010) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tham dự có 1.700 đại biểu chính thức đại diện cho các thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó khối địa phương có 1.250 đại biểu, khối Trung ương có 450 đại biểu. Dự kiến có khoảng 500 đại biểu khách mời. Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, đã có 311 huyện và 51 tỉnh tổ chức thành công Đại hội cấp huyện, tỉnh, đảm bảo chất lượng và kết quả tốt, tạo điều kiện cơ bản cho việc tổ chức Đại hội toàn quốc vào ngày 12/5/2010. Hà Phương (Nguồn: Công văn 1929/VPCP-ĐP) Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công tại Quyết định số 5/QĐ-BCĐĐHDTTS ngày 26/2/2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam khẩn trương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để bảo đảm đúng tiến độ quy định tại Kế hoạch; định kỳ báo cáo với Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện Kế hoạch và kiến nghị cần thiết để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội đạt yêu cầu cả nội dung và thời gian theo quy định; thời gian báo cáo vào ngày 15, 30 hàng tháng. Được biết, Đại hội trên sẽ được tổ chức với quy mô toàn quốc trong 2 ngày (12 – 13/5/2010) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tham dự có 1.700 đại biểu chính thức đại diện cho các thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó khối địa phương có 1.250 đại biểu, khối Trung ương có 450 đại biểu. Dự kiến có khoảng 500 đại biểu khách mời. Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, đã có 311 huyện và 51 tỉnh tổ chức thành công Đại hội cấp huyện, tỉnh, đảm bảo chất lượng và kết quả tốt, tạo điều kiện cơ bản cho việc tổ chức Đại hội toàn quốc vào ngày 12/5/2010. Hà Phương (Nguồn: Công văn 1929/VPCP-ĐP)