Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trung tâm công tác quy hoạch cán bộ

Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trung tâm công tác quy hoạch cán bộ

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
11/6/2022
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Báo Nhân Dân
09/6/2022
Tập trung cải cách, hoàn thiện thể chế thực chất, có giải pháp cụ thể

Tập trung cải cách, hoàn thiện thể chế thực chất, có giải pháp cụ thể

Đại Biểu Nhân Dân
27/5/2022
Bộ Chính trị quy định 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Bộ Chính trị quy định 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Báo VOV
22/5/2022
Kiểm soát quyền lực để 'không thể, không muốn, không dám tham nhũng'

Kiểm soát quyền lực để 'không thể, không muốn, không dám tham nhũng'

Báo Pháp Luật TP.HCM
14/5/2022
Kiên quyết với những dự án luật 'cài cắm' lợi ích nhóm

Kiên quyết với những dự án luật 'cài cắm' lợi ích nhóm

Báo VOV
17/4/2022
THIẾU TƯỚNG NGUYỄN MAI BỘ: KỲ VỌNG THIẾT LẬP 'HÀNG RÀO' NGĂN CHẶN TRỤC LỢI CHÍNH SÁCH TRONG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN MAI BỘ: KỲ VỌNG THIẾT LẬP 'HÀNG RÀO' NGĂN CHẶN TRỤC LỢI CHÍNH SÁCH TRONG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
16/4/2022
NHẬN DIỆN VÀ NGĂN CHẶN LỢI ÍCH CỤC BỘ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN CHẶN LỢI ÍCH CỤC BỘ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
13/4/2022
Đậm dấu ấn của một Quốc hội đổi mới

Đậm dấu ấn của một Quốc hội đổi mới

Đại Biểu Nhân Dân
09/4/2022
Tổ chức nhiều hơn các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Tổ chức nhiều hơn các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Đại Biểu Nhân Dân
02/4/2022
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng các dự án luật

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng các dự án luật

Báo Đầu Tư
24/3/2022
Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản về quản lý biên chế, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định

Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn bản về quản lý biên chế, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định

Báo Công Lý
16/3/2022
Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Thường trực Ban Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Báo VOV
16/3/2022
Ngành tư pháp chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật tầm nhìn đến 2045

Ngành tư pháp chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật tầm nhìn đến 2045

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
16/3/2022
Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
16/3/2022
Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ

Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ

Báo Pháp Luật Việt Nam
16/3/2022
Khí thế mới, xung lực mới

Khí thế mới, xung lực mới

Đại Biểu Nhân Dân
15/2/2022
2022 sẽ là một năm đầy thách thức, đòi hỏi trọng trách của ngành Tư pháp

2022 sẽ là một năm đầy thách thức, đòi hỏi trọng trách của ngành Tư pháp

Pháp Luật Plus
01/2/2022