Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực hiện kiềm chế lạm phát và triển khai các chương trình an sinh xã hội

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã áp dụng hiệu quả những biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế theo chương trình hành động của Chính phủ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134651&sub=55&top=38