Thực hiện lộ trình nâng chuẩn giáo viên giai đoạn 2020-2025

Gốc
UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 1 (2020-2025) trên địa bàn thành phố; qua đó đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Ðào tạo.
0:00 / 0:00
0:00

Giờ dạy và học của cô trò Trường THCS Thới Hòa, quận Ô Môn (ảnh chụp trước khi học sinh tạm nghỉ học tập trung).

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, chỉ tiêu, số lượng giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn của từng năm; xây dựng kế hoạch thực hiện; bố trí, sắp xếp giáo viên ở các cơ sở giáo dục hợp lý, bảo đảm thuận lợi cho giáo viên vừa làm, vừa học; lựa chọn cơ sở đào tạo; xác định hình thức đào tạo; giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo cho cơ sở đào tạo giáo viên được lựa chọn; chuẩn bị (kinh phí, các điều kiện để thực hiện việc đào tạo cho từng năm, giai đoạn và cả lộ trình). Thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên và công tác truyền thông tạo sự đồng thuận trong đội ngũ giáo viên, công tác kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo để bảo đảm chất lượng…

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Ðào tạo là cơ quan đầu mối, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch của các quận, huyện trong quá trình thực hiện lộ trình trên; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lộ trình nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên giai đoạn 1 định kỳ hoặc đột xuất theo quy định…

Tin, ảnh: B.NG

Nguồn Cần Thơ https://baocantho.com.vn/thuc-hien-lo-trinh-nang-chuan-giao-vien-giai-doan-2020-2025-a130589.html