Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

THỰC HIỆN 'MỤC TIÊU KÉP' NHƯNG ƯU TIÊN TẬP TRUNG CHỐNG DỊCH

Thưa quý vị.Với 95,19% đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Bên lề hành lang Quốc hội, nhiều Đại biểu cho rằng nên triển khai một cách linh hoạt mục tiêu kép chống dịch và phát triển kinh tế tại thời điểm này,với những địa phương tình hình dịch đang diễn biến phức tạp cần đặc biệt ưu tiên công tác phòng chống dịch.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/7/th%E1%BB%A5c-hi%E1%BA%B9n-%E2%80%9Cm%E1%BB%A5c-tieu-k%C3%A9p%E2%80%9D-nhung-uu-tien-t%E1%BA%A1p-trung-ch%C3%B3ng-d%E1%BB%8Bch-/555960