Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2008: Chuyển biến chưa đều

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Chiều 24-12, Ban Chỉ đạo “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” đã tổng kết một năm hoạt động và triển khai kế hoạch năm 2009

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/12/176319