Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tại huyện Đông Anh

Ngày 16/9, Huyện ủy Đông Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy (khóa XV) về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở của huyện Đông Anh đã xác định việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị.

Những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng.

Những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng.

Trong suốt 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, Huyện ủy Đông Anh đã lãnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị, tuyên truyền tới toàn dân nâng cao nhận thức và thực hiện hiệu quả Chỉ thị.

Cùng với đó, Huyện ủy Đông Anh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt tinh thần của chỉ thị cho gần 300 cán bộ chủ chốt. Cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt tại 100% cơ sở đảng cho trên 14.000 đảng viên trên địa bàn huyện, đưa nội dung Chỉ thị 11-CT/TU vào kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng để quán triệt nâng cao nhận thức, đánh giá, kiểm điểm, nhắc nhở đảng viên trong chi bộ thực hiện.

Hàng năm, 100% xã, thị trấn trong huyện tổ chức hội nghị quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP và huyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi, báo hỷ theo nếp sống mới đều được đưa vào hương ước, quy ước để người dân hưởng ứng, thực hiện.

Các ban, ngành, đoàn thể, xã - thị trấn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, gia đình văn hóa, thực hành tiết kiệm; thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Kết quả, trong 10 năm đã có 2.190 hội nghị tại các thôn, tổ dân phố, xã - thị trấn bàn về việc cưới văn minh trong hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; 9.750 hội nghị Nhân dân bàn việc xây dựng, bổ sung quy ước thôn, tổ dân phố, đưa nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới để Nhân dân tự nguyện, tự giác thực hiện.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, huyện Đông Anh có 21.928 cặp đôi đăng ký kết hôn và được trao đăng ký kết hôn tại UBND xã, trong đó 14.253 đám cưới tổ chức theo nếp sống mới bằng hình thức báo hỷ, tiệc ngọt, tổ chức cưới trong nội bộ gia đình; 4.385 đám cưới tổ chức theo hình thức báo hỷ; đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, toàn bộ đám cưới trên địa bàn huyện đều được dừng, hoãn, hủy, giảm quy mô. Huyện không có đám cưới tảo hôn, đám cưới vi phạm pháp luật.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị.

Đồng thời lấy kết quả thực hiện Chỉ thị làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại thi đua, làm cơ sở cho việc xem xét danh hiệu thi đua cuối năm về công tác Đảng, công tác chuyên môn của tổ chức, cá nhân.

“Cùng với đó, cần quan tâm làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm chưa tốt; biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng khu dân cư, ở cơ quan, đơn vị để tác động thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị” - Phó Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường nói.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Đông Anh đã khen thưởng cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, tổ chức tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15 – NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khen thưởng 26 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV).

Doãn Thành

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi-tai-huyen-dong-anh.html