Thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm

Gốc
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, sáng 17/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Đại biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: VA

(ĐCSVN) -

Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII thông qua, gồm có 96 dự án thuộc Chương trình chính thức (90 dự án luật, 06 dự án pháp lệnh) và 38 dự án thuộc Chương trình chuẩn bị.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đều cho rằng, cần có thứ tự ưu tiên trong phân chia các dự án xây dựng luật, pháp lệnh. Bên cạnh đó, xây dựng Luật phải xuất phát từ nhu cầu cuộc sống, kiên quyết không đưa vào Chương trình những dự án luật chưa rõ phạm vi đối tượng điều chỉnh, chưa có cơ sở đảm bảo hình thành dự án Luật; ưu tiên những dự án Luật có công tác chuẩn bị tốt quá trình soạn thảo, bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến.

Các đại biểu cũng thống nhất tiếp tục phân chia chương trình nhiệm kỳ khóa XIII thành chương trình chính thức và chương trình chuẩn bị như các nhiệm kỳ trước. Trong chương trình chính thức, chỉ đưa vào các dự án cần ưu tiên ban hành sớm; đã được chuẩn bị tốt; có thuyết minh đầy đủ; bảo đảm các điều kiện, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, còn lại đưa vào chương trình chuẩn bị. Các dự án trong chương trình chuẩn bị sẽ được Quốc hội xem xét đưa lên chương trình chính thức khi xây dựng chương trình hàng năm, nếu hội đủ các yếu tố là tính cấp thiết, mức độ chuẩn bị, nhất là chất lượng của dự án.

Đánh giá về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, đại biểu Trần Thị Hoa Sinh (đoàn Lạng Sơn) cho rằng: Tình hình thực hiện chưa đạt được kết quả như chương trình đề ra; chất lượng của một số văn bản luật, pháp lệnh chưa cao. Một số luật tại Quốc hội khóa XII ban hành gặp nhiều khó khăn, tính khả thi không cao nên phải sửa đổi. Về vấn đề này, theo đại biểu, do ý chí làm luật của Ban soạn thảo chưa cao; bên cạnh đó, các báo cáo thẩm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa tốt. Đại biểu cũng đề nghị, nên đưa Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân vào chương trình chính thức.

Đại biểu Chu Sơn Hà (đoàn Hà Nội) đề nghị: Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiên quyết thực hiện bảo đảm về thời gian nghiên cứu tài liệu đúng quy định để Nghị quyết Quốc hội được thực thi trên thực tế. Việc thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm không nghiêm. Trong khi đó, nhiều Luật mang tính bức xúc, cấp bách thì lại chưa được quan tâm đầy đủ. Đại biểu cũng cho rằng, dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính là dự án có quy mô lớn, yêu cầu phải thiết kế cụ thể để đảm bảo tính khả thi. Do vậy, nên lùi thời điểm thông qua Luật này vào một thời điểm khác, tạo điều kiện cho Ban soạn thảo có đủ thời gian nghiên cứu, xử lý.

Đại biểu Đỗ Thị Hoàng (đoàn Quảng Ninh) đề nghị: Thực hiện chế độ ưu tiên xây dựng luật đối với lĩnh vực quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Ngoài ra, đại biểu đề nghị đẩy nhanh để sớm thông qua Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật Đầu tư công và mua sắm công; Luật Giá; Luật Thống kê (sửa đổi)... vì những luật này là nền tảng, cơ sở hoạch định chiến lược xây dựng quy hoạch và xác định các cơ chế, chính sách, cũng như chủ trương, đường lối, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Tin nóng

Tin mới