Thực hiện nghiêm Quyết định 97 của Thủ tướng

Gốc
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 97, ngày 24/7/2009 của Thủ tướng.

Trên cơ sở thảo luận, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và sau khi báo cáo, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký văn bản khẳng định, việc ban hành liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định này.Quyết định số 97 của Thủ tướng là đúng pháp luật, là cần thiết, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và đã có hiệu lực thi hành. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương Cũng liên quan đến Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện Nghiên cứu phát triển vào ngày 14/9/2009 và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc viện này. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về việc chấm dứt hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển sau khi tổ chức này tự giải thể. Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời đến một số Đại sứ nước ngoài đã có văn thư gửi Thủ tướng về việc ban hành Quyết định số 97 ngày 24/7/2009 của Thủ tướng./. Theo website Chinhphu

Tin nóng

Tin mới