Thực hiện nghiêm việc trang bị sách giáo khoa trong trường tiểu học

Gốc
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn gửi sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố về việc trang bị sách giáo khoa (SGK) và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học.

Theo công văn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT phải thực hiện nghiêm túc các nội dung về SGK và tài liệu tham khảo đã dược quy định tại Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trong đó quy định rõ, SGK là tài liệu bắt buộc sử dụng trong dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) cấp tiểu học được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định. Nhà trường trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của giáo viên; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo. Đối với bộ SGK lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện theo CTGDPT mới đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt, các trường tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về SGK sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết, thực hiện mua sắm.

UYÊN NHI

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/thuc-hien-nghiem-viec-trang-bi-sach-giao-khoa-trong-truong-tieu-hoc-634055