Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực hiện nhiều chính sách công tác dân tộc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh thực hiện nhiều chính sách trên lĩnh vực công tác dân tộc. Trong đó, phối hợp với UBND các huyện, thành phố cấp hơn 343 triệu đồng cho 573 sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở Đồng Nai đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, tổ chức gặp mặt và trao tặng quà nhân các dịp lễ, Tết cho người uy tín; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác dân tộc cho người uy tín năm 2022; tập huấn phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc giai đoạn 2 cho công chức theo dõi công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện. Ngoài ra, nắm bắt tình hình đời sống vật chất, tinh thần công nhân cao su là người dân tộc thiểu số; ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền công tác dân tộc trên Đài PT-TH Đồng Nai...

Quang Nhật