Sáng 18-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị Tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Thuc hien Quy che dan chu o co so gan voi cong tac xay dung Dang - Anh 1

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2016, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, vì dân phục vụ. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chế độ công vụ, công chức, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh.

Việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã góp phần hướng tới xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo,... Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước... thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh - trật tự, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Năm 2017, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải đi vào thực chất hơn, có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm đến các chính sách tác động đến người dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời cần quan tâm, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội, đặc biệt cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát,...