Thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và UBTƯMTTQ Việt Nam: 8 vấn đề cần kịp thời giải quyết

Gốc
Ngày 15-8, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc làm việc giữa Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 72/TB-VPCP, về kết luận Hội nghị thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTƯMTTQ Việt Nam trong những tháng đầu năm 2013. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim

phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết, trên cơ sở của Thông báo 72 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và UBTƯMTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung của kết luận. Nhìn chung, các bộ, ngành liên quan đã tích cực triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số nội dung cũng còn những vướng mắc cần tháo gỡ, hai bên thống nhất đề xuất với Chính phủ 8 vấn đề cần kịp thời giải quyết.

Cụ thể, Ban Thường trực đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc rất ít người giai đoạn 2012-2016. Cùng với đó, đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm bố trí vốn đầu tư để sớm triển khai giai đoạn I và đưa cơ sở vật chất của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam vào phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Về phụ cấp đối với các Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Ban Thường trực đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xem xét trình Thủ tướng ban hành quyết định hỗ trợ theo hướng sinh hoạt phí đối với Ủy viên UBMTTQ các cấp.

Ban Thường trực cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với các Bộ GD&ĐT, Y tế sớm triển khai việc phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam nghiên cứu khảo sát các mô hình tốt về các trường dạy nghề, cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở chăm sóc sức khỏe người nghèo…của các tôn giáo đề xuất để làm thí điểm tại một số cơ sở tôn giáo.

Bàn về chỉ tiêu cán bộ chuyên trách cho Văn phòng UB Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh, Ban Thường trực cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến để Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì đề xuất giải pháp và giao chỉ tiêu cán bộ chuyên trách cho Văn phòng UB Đoàn kết Công giáo Việt Nam cấp tỉnh trong điều kiện UBĐKCG Việt Nam sắp tổ chức Đại hội toàn quốc vào cuối năm 2013. Cùng với đó, Ban Thường trực cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Đại sứ quán tăng cường hỗ trợ MTTQ Việt Nam trong việc mở rộng đối tác đối ngoại nhân dân, kết nối với các tổ chức tương đồng với MTTQ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim, việc phối hợp lấy ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành, thời gian qua được các bộ, ngành thực hiện khá nghiêm túc. Tuy nhiên vẫn còn một số văn bản gửi xin ý kiến chậm, thời gian quá ngắn, không đảm bảo thời gian để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia góp ý được đầy đủ và có chất lượng.

"Đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với các bộ, ngành khi gửi xin ý kiến Mặt trận vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo về thời gian, kèm theo văn bản tài liệu có liên quan, đồng thời có văn bản phản hồi cho Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam biết về việc tiếp thu các ý kiến tham gia của Mặt trận”, ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Bên cạnh những kiến nghị, đề xuất trên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra văn bản yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố hỗ trợ cho công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 20-5-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, thời gian qua những nội dung phối hợp công tác giữa UBTƯMTTQ Việt Nam và Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả. Đối với những kiến nghị, đề xuất thiết thực của Mặt trận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hai bên sẽ cùng phối hợp thực hiện và cùng tháo gỡ những vướng mắc để thực hiện tốt kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 72 ngày 8-2-2013 của Văn phòng Chính phủ.

Anh Vũ

Tin nóng

Tin mới