Thực hiện quyền bầu cử để bầu chọn người ưu tú làm đại biểu của Nhân dân

Gốc

ĐTO - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến gần, sẽ được tổ chức cùng ngày Chủ nhật 23/5/2021 trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh nước ta triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Cử tri xem danh sách những người ứng cử được niêm yết

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp và là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước. Vì vậy, tất cả việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp phải tuân thủ đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Đảng và Nhà nước xác định tuyệt đối không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu và có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực xây dựng chính sách cũng như khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí người đại biểu. Đồng thời, người ứng cử còn thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm và không vi phạm pháp luật.

Tại Đồng Tháp, trong quá trình tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là tổ chức việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử qua quy trình với 5 bước chặt chẽ nhằm lựa chọn người xứng đáng để giới thiệu ứng cử. Người ứng cử phải là những người có phẩm chất vượt trội về chính trị, đạo đức, lối sống, về trình độ, năng lực và bản lĩnh để khẳng định vai trò của mình trong công tác, đáp ứng yêu cầu của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, của Nhân dân gửi gắm. Qua hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã lựa chọn những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và xứng đáng để chính thức giới thiệu cho cử tri cân nhắc, bầu chọn những người tiêu biểu ưu tú, có đủ đức, đủ tài để làm ĐBQH, đại biểu HĐND.

Những ngày này, trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh, những xe hoa, xe mô tô cổ động bầu cử trên các tuyến đường nội ô các địa phương, các đài truyền thanh cấp xã đã giới thiệu danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã tại địa phương đã tạo không khí náo nức, chờ đợi đến ngày bầu cử. Từ ngày 4/5 – 19/5/2021, những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND cũng đang diễn ra tại các địa phương trong tỉnh để người ứng cử trình bày chương trình hành động khi được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm ĐBQH, đại biểu HĐND. Qua đó, cử tri cũng tìm hiểu đánh giá về người ứng cử để đưa ra quyết định của mình khi thực hiện quyền bầu cử để bầu chọn những ứng cử viên xứng đáng.

Anh Lê Thành Nhân – Chủ nhiệm Nhân Tân Hội quán ở xã Tân Thuận Tây, TP.Cao Lãnh chia sẻ, để lựa chọn người đại biểu Nhân dân, người ta thường nói là chọn người đủ đức, đủ tài là nói chung, bản thân tôi thì tìm hiểu về trình độ và quá trình công tác, cống hiến... của từng người ứng cử để đánh giá xem ứng cử viên nào có năng lực trong công tác. Ngoài ra, ứng cử viên đó phải có mối quan hệ tốt với quần chúng, có tinh thần lắng nghe, tiếp xúc gần gũi với quần chúng, nói đi đôi với làm, nói được làm được để xứng đáng là người đại biểu Nhân dân tín nhiệm, hết lòng phục vụ Nhân dân, đất nước.

Xe cổ động bầu cử trên các tuyến đường ở các địa phương

Còn em Nguyễn Dương Nhật Anh là sinh viên (19 tuổi), nhà ở phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh thì chia sẻ, năm nay là lần đầu tiên em được thực hiện quyền bầu cử để lựa chọn những người đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội, vào HĐND các cấp nên em rất quan tâm, phấn khởi. Nhằm thực hiện tốt trách nhiệm công dân của mình, em sẽ dành thời gian tìm hiểu kỹ về những người ứng cử để bầu chọn ra những người ưu tú, xứng đáng nhất.

Việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn. Thông qua việc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, cử tri sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, HĐND để thực thi quyền làm chủ của mình. Vì vậy, cử tri cần tích cực chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu tìm hiểu kỹ về những người ứng cử để đến ngày bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đi bầu đúng quy định, thông qua lá phiếu của mình chọn ra những người ưu tú, xứng đáng nhất nhằm thực hiện những kỳ vọng của cử tri trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt nhiều thành quả tốt đẹp.

THANH TRÚC

Nguồn Đồng Tháp http://www.baodongthap.vn/bau-cu-dbqh-khoa-xv-db-hdnd-cac-cap-2021-2026-/thuc-hien-quyen-bau-cu-de-bau-chon-nguoi-uu-tu-lam-dai-bieu-cua-nhan-dan-97428.aspx