Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực hiện 'Tháng hành động phòng, chống ma túy' năm 2021

Để các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy được tổ chức đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1 đến ngày 30-6-2021 với chủ đề 'Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy'.

Qua đó nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy; Các hoạt động của Tháng hành động cần được triển khai thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng về truyền thông, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về về việc thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền; tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục của các cấp học; Huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy; tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; tăng cường quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng quảng cáo, lôi kéo sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy trên mạng xã hội; truy tố và xét xử các vụ án ma túy điểm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, không để phát sinh tệ nạn ma túy; Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan truyền thông.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, 3 địa phương, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động trong Tháng hành động cho các cơ quan thông tấn báo chí; báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh trước ngày 5-7-2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

BĐT

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/phap-luat/thuc-hien-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy-nam-2021/137845.htm