GD&TĐ - Sau 4 năm triển khai, ngành giáo dục đã thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học.

Thuc hien thang loi chuong trinh MTQG nuoc sach va ve sinh moi truong trong truong hoc - Anh 1

Ngày 31/3/2012, Thủ tướng chính phủ kí quyết định số 366 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai thực hiện chương trình trong trường học và đã đạt được những kết quả tốt, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh sinh viên phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần để học tập vui chơi.

Ở giai đoạn thứ 3 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này, mục tiêu chính phủ giao cho ngành giáo dục là đến cuối năm 2015 phải đạt được 100% các trường mầm non trường phổ thông ở điểm trường chính có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh được quản lý và sử dụng tốt.

Nhiệm vụ của ngành giáo dục là chỉ đạo, thực hiện tiểu dự án xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường học thuộc dự án cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn và tham gia tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án nâng cao năng lực truyền thông của chương trình.

Sau 4 năm triển khai, ngành giáo dục đã thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học.