(HNM) - Tối 16-11, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai).

Thôn Bạch Thạch có 855 hộ, trong đó 792 hộ theo đạo Phật và 63 hộ theo đạo Thiên chúa. Với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức thành viên của Mặt trận, thôn đã xây dựng được quy ước văn hóa, vận động nhân dân thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, góp phần xây dựng thôn văn minh, tiến bộ. Nhiều năm qua, KDC luôn giữ được cảnh quan môi trường trong sạch, đường làng, ngõ xóm khang trang, hoạt động tôn giáo bảo đảm văn minh, tự do tín ngưỡng, không có khiếu kiện đông người. Phong trào văn hóa, văn nghệ cũng được đẩy mạnh, ANTT được giữ vững. Năm 2011, số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 85,5%.

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của nhân dân thôn Bạch Thạch. Để phát huy kết quả đó, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần làm tốt hơn 5 nhiệm vụ: Một là, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hai là, tổ chức động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tích cực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phấn đấu tăng hộ khá, giảm hộ nghèo. Ba là, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, quy hoạch đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, bảo đảm ANTT và tích cực đấu tranh phòng, chống các TNXH, kịp thời giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Bốn là, coi trọng việc thực hiện tốt các quy chế dân chủ cơ sở, những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân cần để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Năm là, tích cực xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy tặng quà cho 10 gia đình văn hóa tiêu biểu.