Hanoinet - Ông Nguyễn Văn Được, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Lạng Sơn, khẳng định, các loại thực phẩm như: tim, nầm lợn, tràng trứng gà non, thịt gà vịt làm sẵn… đều được bảo quản bằng cách tẩm ướp phoocmon và một số loại hóa chất khác.