Thực phẩm biến đổi gen phải ghi nhãn “biến đổi gen” bằng tiếng Việt

Gốc
Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Khoa học – Công nghệ vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn.

Thông tư nêu rõ, thực phẩm biến đổi gen phải ghi nhãn thực phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Cụ thể, phải ghi bằng tiếng Việt cụm từ “biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng trên nhãn sản phẩm.

Đối với những sản phẩm có diện tích để ghi nhãn nhỏ hơn 10cm² thì trên nhãn bắt buộc phải có tên hàng hóa và cụm từ “biến đổi gen”; những nội dung bắt buộc còn lại không thể hiện trên nhãn thì phải được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa.

Thực phẩm biến đổi gen phải ghi nhãn “biến đổi gen” bằng tiếng Việt - Ảnh 1

Sau ngày 8-1-2017, thực phẩm biến đổi gen không ghi nhãn hàng hóa đúng quy định sẽ bị cấm sản xuất

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 8-1-2016. Thực phẩm biến đổi gen đã có nhãn hàng hóa không phù hợp với quy định của Thông tư này không được phép tiếp tục sản xuất và nhập khẩu sau ngày 8-1-2017.

C.L.

Tin nóng

Tin mới