Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực phẩm tăng giá, thầy trò Mỹ “đo nước mắm, đếm dưa hành”

Gốc

NDĐT – Trong cơn bão giá thực phẩm, các bếp ăn học đường ở Mỹ đang ở phải “liệu cơm gắp mắm” trước khi quyết định có tăng giá bữa ăn hay không.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119856&sub=82&top=45