Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thực phẩm vô tính

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đang xem xét khả năng cho phép sử dụng thịt động vật sinh sản vô tính như một loại thực phẩm bình thường

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/204839.asp