Giữa hàng trăm triệu lứa đôi về quê ăn Tết ở Trung Quốc, nhiều người có nỗi khổ riêng. Họ cùng nhau về ra mắt cha mẹ nhưng không phải là đôi uyên ương thật mà là một sự trao đổi bằng tiền