Do bị ông Song hủy hợp đồng đầu tư vào 2 casino tại Việt Nam, Lee Peum mang mối hận với ông Song nên đã thuê tổ chức giang hồ của Hàn Quốc là YangEunipa tước đoạt quyền kinh doanh của ông Song. Băng nhóm này đã lập kế hoạch loại trừ ông Song, gọi là "Nhìn thấy mặt trời ở Việt Nam".