Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thuê khắc dấu để “làm” cán bộ phường

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Thía đã đến hiệu khắc dấu thuê khắc dấu chức danh liền tên giả danh UBND phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên và tên một đồng chí Phó Chủ tịch phường.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86741.cand