Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thuế lũy tiến có thể tạm thời 'kéo' giá nhà đất xuống

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thông tin Chính phủ sẽ đánh thuế lũy tiến đối với bất động sản khiến những người thông thuộc thị trường hy vọng, nhà đất sẽ được đưa về đúng giá trị.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=27727