Minh bạch hóa thị trường địa ốc mới là giải pháp lâu dài.