Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), từ 1/1/2009, người có từ 2 bất động sản trở lên, khi bán sẽ phải nộp thuế TNCN. Như vậy, được hiểu là khi ai đó có bán bất động sản duy nhất thì sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên, nhiều người có trách nhiệm của ngành thuế thừa nhận vẫn còn kẽ hở lớn trong việc thực hiện quy định này.

Thuế mua, bán, chuyển nhượng BĐS - Bài 1: Còn nhiề