Giang có nhà nhưng không về ở mà cùng với Việt thuê nhà trong các xóm trọ thuộc các quận ở Hà Nội, lợi dụng sơ hở của mọi người để trộm cắp.