Thuê nhà mở động mại dâm

Gốc
Sau khi nói dối gia đình là đi làm thuê, Phạm Thị Hoàn đã đến quận Tây Hồ thuê nhà và chủ trương mở dịch vụ mại dâm trá hình. Tú bà Hoàn thuê 2 nhân viên là Nguyễn Hoàng N. và Trần Thị H., đều quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ.

Tin nóng

Tin mới