Thuế suất 0%, doanh nghiệp xuất khẩu phôi thép vẫn thua lỗ

Gốc