* Luật hóa việc “phạt nguội” hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thôngTrong phiên họp sáng qua, 26-3, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Theo đó, giảm thuế suất Thuế TNDN từ 28% xuống còn 25% là một trong những nội dung sửa đổi quan trọng.