Thuế thu nhập của ca sĩ: Bài toán khó

Gốc
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi triển khai thuế thu nhập cá nhân nhưng đến nay, việc thu thuế của các ca sĩ, nghệ sĩ vẫn còn nhiều vấn đề bất cập. Hàng loạt biện pháp đã, đang và sắp được ngành thuế tiến hành nhằm buộc các ca sĩ, nghệ sĩ thực hiện nghĩa vụ công dân nhưng kết quả mang lại vẫn không mấy khả quan và đến nay, dư luận vẫn tỏ rõ sự hoài nghi về hiệu quả của việc làm này.

Tin nóng

Tin mới