Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô: Nên giảm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thuế ôtô tại VN hiện thuộc mức cao nhất thế giới. Vì vậy, dung lượng thị trường không thể đủ lớn. Chúng ta chỉ còn 10 - 12 năm để phát triển những nhà sản xuất ôtô trong nước và nhà sản xuất phụ tùng trong ngành công nghiệp phụ trợ trước khi mở cửa thị trường hoàn toàn vào AFTA và WTO.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=96659