Hỏi:

small_6892.jpg Công ty cần thuê tư vấn là cá nhân và tổ chức nước ngoài. Tiền lương thanh toán cho tổ chức và cá nhân đó cần những giấy tờ gì để được tính vào chi phí hợp lý (bên phía nước ngoài không có hóa đơn tài chính)? (Huỳnh Thanh Phong, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM) Hỏi: Công ty cần thuê tư vấn là cá nhân và tổ chức nước ngoài. Tiền lương thanh toán cho tổ chức và cá nhân đó cần những giấy tờ gì để được tính vào chi phí hợp lý (bên phía nước ngoài không có hóa đơn tài chính)? (Huỳnh Thanh Phong, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM) Trả lời: Trường hợp công ty có ký hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn cho công ty, thì khi thanh toán tiền cho các đối tác nước ngoài công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu: 5% thuế giá trị gia tăng, 5% thuế thu nhập doanh nghiệp để nộp vào ngân sách Nhà nước. Chứng từ công ty cần có để các khoản chi được tính vào chi phí là: hợp đồng thuê, chứng từ thanh toán tiền, chứng từ khấu trừ thuế.