(Infotv.vn) - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2008-2012 chính thức được ban hành kèm theo Thông tư số 83/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực vào nửa đầu tháng 6 này.

small_26135.jpg