Hôm nay (28/10), Bộ tài chính vừa ban hành quyết định số 92/2008/QĐ về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt, thép không hợp kim của biểu thuế xuất.

Thuế xuất khẩu một số mặt hàng sắt, thép không hợp