24H.COM.VN - Vi chất dinh dưỡng bao gồm khoảng 13 vitamin và các khoáng chất căn bản. Khác với các đại chất dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng là các chất mà cơ thể chúng ta cần với một lượng rất nhỏ mà thiếu hụt chúng sẽ gây nên những hậu quả rất nghiêm trọng.