Ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9: Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại

Ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9: Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại

5 người tử vong mỗi phút do chăm sóc y tế không an toàn

5 người tử vong mỗi phút do chăm sóc y tế không an toàn

Bệnh viện Hữu nghị triển khai nhiều hoạt động vì 'An toàn người bệnh'

Bệnh viện Hữu nghị triển khai nhiều hoạt động vì 'An toàn người bệnh'

Sáng 17/9: Dịch COVID-19 kéo dài, hơn 10,5 triệu người đã khỏi bệnh

Sáng 17/9: Dịch COVID-19 kéo dài, hơn 10,5 triệu người đã khỏi bệnh

Dùng thuốc an toàn, không gây hại

Dùng thuốc an toàn, không gây hại

Lo ngại tình trạng lạm dụng kháng sinh của nhân viên y tế và người dân

Lo ngại tình trạng lạm dụng kháng sinh của nhân viên y tế và người dân

20% sự cố về thuốc tại bệnh viện tuyến trung ương là do nhầm liều

20% sự cố về thuốc tại bệnh viện tuyến trung ương là do nhầm liều

Nhầm liều thuốc là sự cố y khoa gặp nhiều nhất trong dược lâm sàng

Nhầm liều thuốc là sự cố y khoa gặp nhiều nhất trong dược lâm sàng

Ít nhất 5 người bệnh chết mỗi phút do chăm sóc y tế không an toàn

Ít nhất 5 người bệnh chết mỗi phút do chăm sóc y tế không an toàn

Nhầm liều thuốc là sự cố hay gặp nhất trong y khoa

Nhầm liều thuốc là sự cố hay gặp nhất trong y khoa

23% sự cố y khoa liên quan đến thuốc ở bệnh viện là do nhầm thuốc, 10% do nhầm liều

23% sự cố y khoa liên quan đến thuốc ở bệnh viện là do nhầm thuốc, 10% do nhầm liều

Bộ Y tế: Nhầm liều thuốc là sự cố y khoa hay gặp nhất trong dược lâm sàng

Bộ Y tế: Nhầm liều thuốc là sự cố y khoa hay gặp nhất trong dược lâm sàng

Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới

Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới

Ít nhất 5 người bệnh chết mỗi phút do chăm sóc y tế không an toàn

Ít nhất 5 người bệnh chết mỗi phút do chăm sóc y tế không an toàn

Dịch COVID-19 kéo dài làm tăng nguy cơ mất an toàn về sử dụng thuốc

Dịch COVID-19 kéo dài làm tăng nguy cơ mất an toàn về sử dụng thuốc

Ngày an toàn cho người bệnh thế giới 17/9/2022: Dùng thuốc an toàn, không gây hại

Ngày an toàn cho người bệnh thế giới 17/9/2022: Dùng thuốc an toàn, không gây hại