Hanoinet - Học xong 3 năm cấp III ở trường chuyêncủa tỉnh, Duy thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Trở thành niềm tự hào của cả gia đình và dòng tộc, bà Trinh quyết tìm cho con trai một cô vợ thảo hiền