Theo tôi hiểu, chính sách thưởng cuối năm ở nhiều công ty nước ngoài gồm có lương tháng 13 kèm thưởng theo thành tích khi công ty ăn nên làm ra.