Thượng đỉnh liên Triều ra tuyên bố Hòa bình

Dư luận đánh giá khá cao kết quả của hai cuộc hội đàm liên Triều diễn ra hôm 3/10 và tuyên bố Hòa bình được đưa ra vào ngày 4/10.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/10/76204.cand