Thượng Hải xác định ca nhiễm biến thể phụ mới BA.5

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã phát hiện trường hợp nhiễm biến thể BA.5 của COVID-19, báo hiệu thực trạng chống dịch COVID-19 ngày càng phức tạp tại đây.

HanoiTV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/thuong-hai-xac-dinh-ca-nhiem-bien-the-phu-moi-ba5-d202989.html