Thương hiệu là gì?

Gốc
Theo nhận định của bà Trương Thùy Trang, Phó giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM phụ trách mảng sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn và chất lượng, các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa của Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) như các tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam. [ + ]

Tin nóng

Tin mới