Thương hiệu mạnh trong ngành cơ khí chế tạo máy

Gốc
Trong tháng 11/2007, cổ phần của Công ty CP Lilama 69-2 sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã L69). Thế mạnh lớn nhất của Lilama 69-2 là tài chính minh bạch rõ ràng (được kiểm toán độc lập); cổ tức đạt mức 16%/năm; dự kiến năm 2007 lợi nhuận trên vốn 20%, trên doanh thu 5,45%; doanh thu so với năm 2006 tăng 177%.

Tin nóng

Tin mới